Subway 211

Line 2, station Jiangsu Rd, going to Nanjing West Rd.