Rabbit As Living Art

Living art in the Ju’Roshine Life Art Space (169 Jinxian Lu, near Maoming Lu)

You can pay one Renminbi to feed the rabbit